Denkers

Filosofie Magazine geeft Herman Philipse graag de ruimte om kritiek op zijn Atheïstisch Manifest te pareren. In het laatste nummer verdedigt Philipse de stelling: “Een atheïst is niet arrogant. Hij denkt gewoon beter na”. Ook deze stelling is van harte welkom in de kolommen van Filosofie Magazine. H.M. Kuitert suggereert in zijn brief (24 februari), dat Philipse nul op het rekest kreeg bij Filosofie Magazine en noodgedwongen naar NRC HANDELSBLAD moest uitwijken. Deze veronderstelling klinkt bijna als een compliment, maar is dus gelukkig onjuist.

    • René Gude
    • Hoofdred. Filosofie Magazine