Bomers nog steeds niet gesteund door bisdom

HAARLEM, 27 FEBR. Het vertrouwen tussen bisschop H. Bomers van Haarlem en de in het bisdom werkzame priesters is de afgelopen twee jaar niet gegroeid. Er is sprake van “stilstand”.

Dat is de conclusie van een evaluerend gesprek dat gisteren werd gehouden tussen bisschop Bomers en hulpbisschop J. Punt en vertegenwoordigers van de priesterraad, een adviesorgaan van het bisdom.

De Vereniging van Pastoraal Werkenden in Haarlem, die in de priesterraad vertegenwoordigd is, vindt nog steeds dat Bomers moet aftreden. De priesterraad zelf wil zo ver niet gaan. “Wij willen het vertrouwen in de bisschop niet opzeggen. We moeten in dialoog blijven. Maar het vertrouwen is er niet groter op geworden”, zegt woordvoerder J. Stam. Volgens de priesters geeft de bisschop de priesters nog steeds te weinig “speelruimte” bij de beleving van het geloof. Stam: “De pastores in Haarlem vragen als mensen die de tekenen van deze tijd verstaan de bisschop om meer ruimte. De bisschop geeft die niet. Hij is bezorgd dat de kerkleer niet goed wordt gepraktiseerd.” Stam noemt als voorbeeld dat priesters die een afwijkende liturgie gebruiken door Bomers tot de orde worden geroepen.

Bomers legde twee jaar geleden op aanbeveling van een kerkelijke commissie onder leiding van mevrouw M. van den Muijsenbergh-Geurts tijdelijk zijn bevoegdheden neer op het gebied van de priesteropleidingen en oecumene en liturgie. Klachten daarover verliepen voortaan via de vicarissen. Wel behield Bomers de eindverantwoordelijkheid voor het beleid. De commissie trof “een ernstig verdeeld bisdom” aan. Bomers had zich onbemind gemaakt door conservatieve benoemingen en door zijn steun aan een tweede priesteropleiding van de behoudende rooms-katholieke beweging, het Neo-Katechumenaat in Nieuwe Niedorp. Anderhalf jaar geleden vertrok hulpbisschop J. Lescrauwaet uit Haarlem. Hij werd opgevolgd door Punt. Eveneens anderhalf jaar geleden nam rector Berkhout van de reguliere priesteropleiding in het bisdom ontslag.

In het gesprek gisteren heeft Bomers niet duidelijk gemaakt of hij zijn bevoegdheden zou willen hervatten. Ook is nog steeds niet duidelijk wat er moet gebeuren met de door Bomers opgezette priesteropleiding in Nieuwe Niedorp. Ten slotte heeft de bisschop nog steeds geen besluit genomen over een aanbeveling van de commissie-Van den Muijsenbergh om een extra vicaris aan te stellen. De priesterraad wil dat Bomers een vicaris benoemt die het bisdom goed kent, vooral omdat vicaris-generaal G. Geukers onlangs met pensioen is gegaan. Tot Geukers' opvolger heeft Bomers zijn hulpbisschop Punt benoemd.