Amnesty en Zaïre

In NRC HANDELSBLAD van 19 februari werd geschreven over de kritiek die is geuit op informatie van Buitenlandse Zaken over Zaïre ('BZ zou over Zaïre onjuist informeren').

De voorzitter van de Nederlandse afdeling van UDPS, de grootste Zaïrese oppositiepartij, heeft staatssecretaris Schmitz van Justitie gewezen op onjuistheden in de zogenoemde ambtsberichten. In een reactie stelde BZ volgens het verhaal dat ambtsberichten mede worden gebaseerd op onderzoek van - in het geval van Zaïre - de organisaties voor mensenrechten Africa Watch en Amnesty International.

Met de term ambtsberichten wordt gerefereerd aan rapportages die Buitenlandse Zaken inbrengt ten behoeve van het asielbeleid. Het kan gaan om algemene ambtsberichten, waarin vrij algemene informatie is opgenomen over een bepaald land of bepaalde groepen of onderwerpen in een land. Ook zijn er individuele ambtsberichten, waarin kort de uitkomsten staan van onderzoek dat in een individuele asielzaak is verricht.

Buitenlandse Zaken benadrukt altijd dat voor de algemene ambtsberichten informatie uit een veelheid van bronnen wordt betrokken. Ook de rapporten van Amnesty International zouden in aanmerking worden genomen - al komt BZ niet zelden tot een andere inschatting van de mensenrechtensituatie dan Amnesty.

De kritiek van de UDPS betreft echter de individuele ambtsberichten. In het artikel wordt gesuggereerd dat individuele ambtsberichten mede zijn gebaseerd op onderzoek van Amnesty International. Dit is onjuist. Amnesty International heeft geen betrokkenheid bij individuele ambtsberichten.

    • Amnesty International
    • Petra Catz