Vraagtekens bij semi-ambtelijke topsalarissen

DEN HAAG, 26 FEBR. De salarissen van topfunctionarissen bij semi-overheidsorganen moeten ter discussie worden gesteld. Dit bepleit de fractieleider van de PvdA in de Tweede Kamer, Wallage.

In het dit weekeinde verschenen PvdA-Vlugschrift zegt Wallage zich te verbazen over de hoogte van het salaris dat de drie bestuursleden van het CTSV (College van Toezicht Sociale Verzekeringen) verdienen. Dit college, dat door ruzies met de directie en de ondernemingsraad in opspraak is gekomen, bestaat uit de oud-politici D. van Leeuwen (VVD), G.J. van Otterloo (PvdA) en M. van Rooijen (CDA). Zij hebben een volledige baan bij het CTSV. Voorzitter Van Leeuwen verdient 300.000 gulden per jaar; de andere twee bestuursleden 250.000 gulden.

“Het wordt hoog tijd”, meent Wallage, “om eens zorgvuldig te kijken naar de hoogte van de salarissen van mensen in deze functies. Deze taak is zwaar, maar ook relatief beschut. Ik zie dan ook geen reden waarom deze salarissen hoger zouden moeten zijn dan dat van de minister-president.” De minister-president verdient ongeveer 220.000 gulden per jaar, evenals de overige ministers.

In een debat vorige week in de Tweede Kamer over de CTSV-affaire kritiseerden andere Kamerleden, van SP, GroenLinks en D66, ook al het salaris dat de drie bestuursleden verdienen. De CDA-fractie vond het “zeker een bespreekbaar onderwerp”. Staatssecretaris Linschoten (Sociale Zaken), die verantwoordelijk is voor het salarisniveau bij het CTSV, meende dat het bestuurstrio niet te veel verdient. Hij noemde de salarissen riant, maar ook vergelijkbaar met wat elders in soortgelijke functies wordt verdiend.

Inmiddels ligt bij het CTSV ter goedkeuring de salarisverhoging die oud-minister B. de Vries als voorzitter van de Sociale Verzekeringsbank tegemoet kan zien. Het salaris voor deze functie van één dag per week wordt opgetrokken van 35.000 naar 50.000 gulden per jaar. Linschoten acht het niet passend zich daarmee op dit moment te bemoeien. Wallage vindt dat salarissen als die van de CTSV-bestuurders te makkelijk als normaal worden beschouwd omdat ze ook in het bedrijfsleven te verdienen zijn. Dat gaat volgens de PvdA-fractievoorzitter alleen voor sommige functies op, zoals het presidentschap van De Nederlandsche Bank.

Bij de discussie die Wallage wil over het salarisniveau bij semi-overheidsorganen moet volgens hem op de eerste plaats de vergelijking worden getrokken met andere overheidsfuncties. Maar ook moet de situatie in het bedrijfsleven erbij worden betrokken. “De overheid moet natuurlijk wel kunnen blijven concurreren met de marktsector. Anders krijgt ze tweederangs personeel in dienst. Dat kan niet de bedoeling zijn.”