THE ECONOMIST

Pat Buchanan heeft de wind mee. Volgens het Britse weekblad The Economist omdat de Republikeinse populist appelleert aan wijdverbreide gevoelens van economische onzekerheid en aan minder prettige, diepgewortelde Amerikaanse tradities: isolationisme, protectionisme en nauwverholen racisme.

Met de Amerikaanse economie is ook inderdaad iets aan de hand, legt The Economist uit, maar het is wat ingewikkelder dan het doem-scenario van Buchanan, die beweert dat de Amerikaanse Droom voor steeds meer mensen een illusie wordt. Uit cijfers blijkt dat de sociale mobiliteit in Amerika de laatste jaren niet afgenomen. Van alle werkenden tussen 25 en 55 jaar schuiven nog steeds meer mensen omhoog dan omlaag. Ook is het niet waar dat de 'baby boomers' het slechter doen dan hun ouders.

Het zit hem in iets anders. De inkomensongelijkheid in de VS is wel toegenomen: de vijf procent van de Amerikanen aan de top van de inkomensverdeling neemt nu 21 procent van het nationaal inkomen voor zijn rekening, tegen 18 procent in 1992. Ook is het aantal mensen met een baan dat desondanks arm is (nu 7,4 procent van alle werkenden) sterk toegenomen.

Dat de ongelijkheid toeneemt, terwijl de sociale mobiliteit gelijk blijft, kan volgens The Economist veel van de huidige onlustgevoelens verklaren. Het blad hoopt dat de Republikeinse partij zich niet laat meesleuren in Buchanans “moeras van populistische retoriek”. Dan moet zijn mede-kandidaat voor de Republikeinse nominatie, Lamar Alexander, volgens het blad wel beginnen zijn eigen, meer genuanceerde boodschap van economische hervorming luider en vooral duidelijker uit te dragen.