Resultaat blijft achter bij doelstellingen; Winst van Akzo Nobel 12 procent omhoog

ARNHEM, 26 FEBR. Het Nederlandse-Zweedse chemieconcern Akzo Nobel heeft over 1995 een nettowinst behaald van 1,31 miljard gulden, 136 miljoen gulden meer dan in 1994. Dat heeft het bedrijf vanochtend bekendgemaakt.

Hoewel beter dan ooit in de geschiedenis van de onderneming - de winststijging bedraagt 12 procent - bleven de resultaten achter bij de doelstellingen. Dat werd voornamelijk veroorzaakt door de in de loop van het vorig jaar opgetreden vermindering in de groei in Europa en de sterke waardestijging van de Nederlandse gulden en de Duitse mark ten opzichte van andere valuta's.

In Akzo Nobels belangrijkste afzetgebieden, Europa en de Verenigde Staten, begon het jaar volgens Akzo met een gezonde economische groei. Afzet en prijzen van de meeste chemische basisprodukten konden in de eerste zes maanden de stijgende lijn van 1994 voortzetten. Daarna trad een daling op, die in sommige gevallen door Akzo ernstig wordt genoemd. Aanvankelijk profiteerde de onderneming van de algemene groeitendens. De positieve invloed werd echter grotendeels teniet gedaan door de druk op de marges bij met name de divisies lakken en vezels, waar hoge prijzen voor basischemicaliën leidde tot hogere grondstofprijzen van de produkten van Akzo-Nobel.

De verwachtingen voor dit jaar zijn gematigd. Voor wat het eerste halfjaar betreft is de groeitendens zwakker dan in dezelfde periode van vorig jaar. Akzo hoopt dat de economie in de tweede helft van het jaar weer wat aantrekt. Als dat gebeurt moet het bedrijf in staat zijn een omzet en winst van dezelfde orde van grootte te realiseren als over het vorig jaar. Daarbij is het volgens bestuursvoorsitter Van Lede van groot belang dat de discussies over de veiligheid van de pil van Organon - de farmaceutische dochter van Akzo - snel verstomt.

De omzet van 21,5 miljard gulden lag drie procent beneden het niveau van 1994. Het afzetvolume steeg met twee procent, terwijl de verkoopprijzen gemiddeld drie procent hoger lagen. Die effecten werden echter overtroffen door een vijf procents negatieve invloed van de omrekening van omzetten van buitenlandse maatschappijen in Nederlandse guldens (1,1 miljard gulden) en een daling van drie procent als gevolg van het afstoten en aankopen van nieuwe bedrijven. Het bedrijfsresultaat van 1,973 miljard overtrof het cijfer van het voorgaande jaar met 41 miljoen ondanks ongunstige valuta-effecten die rond 150 miljoen beliepen. Het bedrijfsresultaat over het eerste kwartaal was beduidend beter dan het jaar daarvoor, het tweede en derde kwartaal lagen minder boven het niveau van 1994, terwijl het vierde kwartaal duidelijk achterbleef. De cijfers van de farmaceutische bedrijven en de vezeldivisies waren gedurende het hele jaar beter, terwijl die van de chemie en de lakken achterbleven naarmate het jaar vorderde. Per saldo steeg het bedrijfsresultaat niettemin in procenten van de omzet van 8,7 tot 9,2 procent. De investeringen bedroeven in 1995 1,65 miljard, een fractie hoger dan in 1994. Bij het farmaceutische bedrijf, de lakkendivisie en de chemie waren de investeringen hoger, terwijl die bij de vezels lager lagen.

De nettowinst per gewoon aandeel bedroeg 18,49 gulden tegenover 16,58 in 1994. Voor buitengewoon resultaat was deze 18,46 gulden, tegen 17,64 in 1994. Op 25 april zal de algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, en bij die gelegenheid wordt voorgesteld de dividend over het boekjaar 1995 op 7 guldens per aandeel vast te stellen. In november vorig jaar is al anderhalve gulden als interim-dividend gedeclareerd en betaalbaar gesteld.