Nieuw contact van Rode Kruis met Papoea-rebellen

JAKARTA, 26 FEBR. Een delegatie van het Internationale Rode Kruis heeft vanmorgen voor de vierde achtereenvolgende maal beraadslaagd met Papoea-rebellen die twaalf gijzelaars vasthouden in het Centrale Bergland van Irian Jaya, de meest oostelijke provincie van Indonesië. De gesprekken, die vrijdag begonnen, hadden plaats in het dorp Geselama, zo'n dertig kilometer ten westen van de plaats waar op 8 januari een internationaal gezelschap natuurvorsers, onder wie twee Nederlanders, werd ontvoerd door een strijdgroep van de Organisatie Vrij Papoea (OPM).

De ontmoetingen vormden het eerste rechtstreekse contact met de ontvoerders sinds een reeks bemiddelingspogingen van missie en zending op 25 januari vastliep en de OPM-groep met zijn gijzelaars in het oerwoud verdween. De drie Rode Kruis-medewerkers kregen de gijzelaars niet te zien, maar namen recente brieven in ontvangst waaruit blijkt dat hun gezondheidstoestand bevredigend is. Buitenlandse waarnemers in Wamena, een stadje in de Baliemvallei waar het Indonesische leger leiding geeft aan de inspanningen tot vreedzame afwikkeling van de gijzelingszaak, achten herstel van het contact met de ontvoerders een bemoedigende stap vooruit. Zaterdag kondigde een legerwoordvoerder aan dat de gijzelaars zondag zouden vrijkomen, maar die mededeling bleek voorbarig. Bronnen dicht bij het hoofdkwartier van de reddingsoperatie wijten de gretigheid van de woordvoerder aan prestige-overwegingen. De legertop heeft besloten tot een terughoudende opstelling om de gijzelaars niet in gevaar te brengen, maar militairen ter plaatse laten niet na te beklemtonen dat alle inspanningen, ook die van zendelingen en Rode Kruis-functionarissen, onder strakke regie staan van het leger.