Minder ontruimingen wegens huurschuld

DEN HAAG, 26 FEBR. Ongeveer 5.500 huurders van een woning van een woningcorporatie zijn in 1995 hun huis uitgezet wegens huurschuld. Dit blijkt uit een onderzoek van de Nationale Woningraad, de grootste overkoepelende organisatie van woningcorporaties.

Het aantal huisuitzettingen wegens huurschuld is de afgelopen twee jaar met vier procent gedaald. Volgens de woningraad is het verbeterde incassobeleid de belangrijkste oorzaak van deze daling. De corporaties bezitten samen 2,3 miljoen woningen.

Huurachterstanden worden tegenwoordig al snel aangepakt. Het is bij vrijwel alle woningcorporaties mogelijk een betalingsregeling te treffen. Dat gebeurt ook vaak nadat de rechter al een ontruimingsvonnis heeft uitgesproken. In de meeste gevallen wordt zo'n vonnis niet opgevolgd.

In 1995 hebben de rechters 20.600 vorderingen van woningcorporaties tot woningontruiming toegewezen. In 29 procent van deze gevallen kwam het daadwerkelijk tot ontruiming. Overigens had de huurder vaak zelf al de woning verlaten om nooit meer iets van zich te laten horen. Dat gebeurde in veertig procent van de uitgevoerde vonnissen.

Het strengere incassobeleid van de woningcorporaties, met kortere en strakkere procedures, heeft er ook toe geleid dat de huurachterstand is gedaald. Vorig jaar bedroeg deze huurschuld gemiddeld 0,8 procent van de jaarhuur; in 1993 nog 1,2 procent.

Volgens de 177 woningcorporaties die aan het onderzoek meededen, hebben de huisuitzettingen wegens huurschulden weinig te maken met de hoogte van de huren. De oorzaak is volgens hen de 'betalingsmoraal'. De betreffende huurders stellen andere prioriteiten. Ook drugsgebruik, alcoholverslaving en echtscheiding spelen een rol bij het ontstaan van huurschulden.

In zestig procent van de gevallen van huisuitzetting betrof het alleenstaande mannen van relatief vaak jonge leeftijd. Huurschulden zijn in negentig procent van de gevallen de reden van de huisuitzetting. Ernstige overlast is een tweede reden voor ontruiming, terwijl ook onderverhuur of oneigenlijk gebruik van de woning aanleiding kunnen zijn.

De woningcorporaties zeggen zich wel zorgen te maken over de stijging van de woonlasten, in het bijzonder voor de laagste inkomens.