Justitie achterhaalt opnieuw bij CID gestolen dossiers

ROTTERDAM, 26 FEBR. In het onderzoek naar het corruptieschandaal bij de Rotterdamse politie heeft de justitie opnieuw gestolen dossiers van de criminele inlichtingendienst (CID) teruggevonden. Ook bij de echtgenote van de verdachte drugshandelaar Cock S. zijn stukken gevonden.

De vrouw, Annie S., leeft gescheiden van Cock die hoofdverdachte is in het zogeheten Bever-onderzoek. De raadsman van mevrouw S., A. Roelofs, bevestigt dat de politie op 8 februari geheime CID-stukken in de woning van Annie in beslag heeft genomen.

Annie S. werd volgens advocaat Roelofs regelmatig benaderd met het verzoek duizenden guldens te betalen in ruil voor politie-informatie over haar echtgenoot. De afperser stelde zich hierbij voor als 'Ruud' en bood informatie aan over het liefdesleven van Cock S., aldus Roelofs. Het leidde tot ontmoetingen op parkeerplaatsen en in De Bijenkorf, volgens Roelofs zonder dat Annie S. op de hoogte was van de identiteit van de afperser. Later heeft Annie naar eigen zeggen vastgesteld dat het ging om rechercheur L., aldus Roelofs. Het gaat volgens leidinggevende politie- en justitiemensen om het grootste corruptieschandaal dat de Rotterdamse politie ooit heeft getroffen.

Afgelopen zaterdag werd bekend dat justitie ook huiszoeking heeft verricht bij de Rotterdamse en Haagse vestiging van het advocatenkantoor Sjöcrona, Van Stigt, De Roos en Pen. Daar heeft justitie een groot CID-dossier gevonden. De advocaat van de verdachte rechercheur, B. van Eijck, is partner bij dit advocatenkantoor.

Van Eijck kondigde vanmorgen aan dat hij de inbeslagneming juridisch zal aanvechten. Volgens hem heeft zijn kantoor twee voorstellen gedaan om justitie de beschikking te geven over de geheime politiestukken voordat justitie tot “inbeslagneming onder protest” overging, waarbij overigens geen zoekactie nodig was. Daarbij vroeg de advocaat een schriftelijke garantie dat hij de stukken in een eventueel proces tegen L. kan gebruiken, omdat de bescheiden volgens Van Eijck “strekken tot de verdediging van mijn cliënt”. Justitie weigerde hierop volgens Van Eijck in te gaan. De advocaat stelt nu dat hij de stukken pas in bezit heeft gekregen nadat L. op 7 februari werd aangehouden.

De Rotterdamse deken van de Orde van Advocaten, J. Loorbach, noemt de kwestie “erg ontwortelend”. Verder wil hij geen commentaar geven omdat hij niet uitsluit dat de Orde van Advocaten zich op verzoek van het OM tuchtrechtelijk zal moeten uitspreken over het handelen van de advocaten in deze.