Groen Links pleit voor uitstel euro

BRUSSEL/DEN HAAG, 26 FEBR. GroenLinks wil dat de gemeenschappelijke Europese munteenheid euro pas na 2002 wordt ingevoerd. De partij vindt uitbreiding van de Europese Unie met landen als Tsjechië, Polen en Hongarije voorlopig van groter belang. Dat staat in de discussienota “Maastricht Voorbij”, die is opgesteld door de Tweede-Kamerfractie van GroenLinks en europarlementariër Nel van Dijk.

“Toetreding van de landen van Midden- en Oost-Europa tot de Europese Unie bevordert de sociale, ecologische en politieke veiligheid van hun inwoners en daarmee van alle Europeanen”, aldus GroenLinks in de nota over de toekomst van de Unie.

De Economische en Monetaire Unie, met als belangrijk onderdeel de invoering van de euro, “dreigt daarentegen niet de kroon op, maar de bom onder de Europese integratie te worden”. De partij vreest voor een langdurige economische en politieke kloof tussen een kleine kopgroep van landen die aan de criteria voor de EMU voldoen en de overblijvers.

Niet de eenheidsmunt bepaalt volgens GroenLinks de toekomst van de Unie, maar de politieke integratie. Die Europese Unie wordt pas geloofwaardig als de deelname-eisen voor de EMU worden aangevuld met harde doelstellingen op het gebied van werkgelegenheid en sociale bescherming van de burgers.

In haar programma voor de laatste Kamerverkiezingen besteedde GroenLinks weinig aandacht aan de euro. Wel stelde de partij zich een kritisch voorstander te tonen van de Europese Unie. Op het gebied van milieu en sociale zekerheid wilde zij toen al de nodige bescherming om te voorkomen dat de Europese integratie deze gebieden volledig zou overrompelen.

In de nieuwe nota over Europa besteedt de partij niet alleen aandacht aan de economische aspecten. Zo wordt er gepleit voor een “steviger dak op de Europese Unie”. Het Europees Parlement dient daarbij een steviger verankerde en duidelijker taakomschrijving te krijgen. De Europese Commissie moet nog meer een initiërende en stimulerende rol spelen.

De samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken dient een zaak van de Unie te worden. Het Europees Parlement moet op dit terrein een prominente rol spelen.

De partij noemt de bestaande overeenkomsten op justitie-terrein, zoals Europol en het Verdrag van Schengen, dat het vrije personenverkeer regelt, “een ondoorzichtig web van dubieuze en halfvoltooide arrangementen tussen regeringen”. Deze onduidelijkheid ontwikkelt zich tot een “grotere bedreiging voor de rechtsorde dan het vrije verkeer zelf”.

Het Europees Parlement moet ook een grotere rol spelen in het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. GroenLinks wil dat de Europese Unie de lidstaten gaat vertegenwoordigen in de VN-Veiligheidsraad. De Westeuropese Unie, het militaire samenwerkingsverband van elf Europese lidstaten, kan volgens de partij worden opgeheven.(ANP)