Franssen: maatregelen tegen uitingen van extreem-rechts

ZWOLLE, 26 FEBR. Burgemeester J. Franssen van Zwolle wil dat regering en parlement maatregelen nemen tegen uitingen van extreem-rechts. Franssen zei dit naar aanleiding van een demonstratie van Centrumdemocraten (CD) en CP'86, zaterdag in Zwolle. De burgemeester denkt onder meer aan een verbod op radio- en televisie-uitzendingen en het ontnemen van actief kiesrecht.

Circa honderd rechts-extremisten trokken zaterdag door de binnenstad van Zwolle. Een tegendemonstratie, die was georganiseerd door de Anti Fascistische Aktie (AFA) en minderhedenorganisaties, trok 's middags ruim duizend deelnemers. Beide demonstraties verliepen rustig.

Aan het eind van de dag zei burgemeester Franssen dat de vrijheid van betoging, zoals vastgelegd in artikel 9 van de grondwet, alleen kan worden beperkt als er een grote kans bestaat op verstoring van de openbare orde. Met een adequate inzet van politie was daar volgens Franssen in dit geval geen sprake van. Regeringspartij D66 liet daarop weten dat Franssen over voldoende middelen beschikte om vooraf de demonstratie te verbieden. D66 verweet Franssen een “erg formele opstelling”. Een woordvoerder van de samenwerkende Turkse organisaties (STO) in Overijssel verklaarde zaterdag alle burgemeesters in Nederland binnenkort schriftelijk te verzoeken geen demonstraties van extreem-rechtse groeperingen toe te staan.

De politie, die met 150 man aanwezig was, arresteerde vier personen wegens vernieling. Veertig anti-fascisten mochten Zwolle niet in nadat zij in Hardenberg het huis hadden beklad van de CD-voorzitter van de kring Overijssel. De politie hield twintig personen van deze groep aan toen zij toch Zwolle wilden inrijden.