ƒ 1 mln Nederlands Kanker Instituut

In de op 23 februari gehouden maandelijkse (drieënnegentigste) loting op de renteloze obligatielening 1988 per 1998, uitgegeven door Het Nederlands Kanker Instituut, is als winnend lot aangewezen de obligatie (groot nominaal 1000 gulden) genummerd 199989.

Tegen inlevering van dit stuk wordt per 4 maart één miljoen gulden uitgekeerd.