Dienstverleners meest optimistisch

De zakelijke dienstverlenende bedrijven - automatiseerders, economische adviesbureaus, ingenieursbureaus en architecten - zijn overwegend positief gestemd over omzetverwachting, orders en werkgelegenheid in het eerste kwartaal van 1996. Dit blijkt uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de sector zakelijke dienstverlening werken in Nederland ongeveer 175.000 mensen. De grootste groep van de dienstverleners, de ingenieurs- en architectenbureaus, verwacht weliswaar een afname van de omzet, maar een licht stijgende orderontvangst. Per saldo denkt men in 1996 uit te komen op een iets lagere personeelssterkte.

Daar staat tegenover dat de groei in de bedrijven die zich bezighouden met het verschaffen van informatietechnologie in het vierde kwartaal van vorig jaar onverwacht groot was. De meeste ondernemers verwachten een groei van omzet, orders en personeel. Dat geldt ook voor de economische adviesbureaus.