Coopers & Lybrand wijzigt structuur

AMSTERDAM, 26 FEBR. De accountants- en adviesorganisatie Coopers & Lybrand heeft vorig jaar een ruim 20 procent hogere winst geboekt van 33 miljoen gulden. Dat heeft bestuursvoorzitter C. van Luijk vanochtend meegedeeld bij de presentatie van de jaarcijfers.

Hij vertelde tevens dat de vennoten binnenkort het voorstel krijgen om de bestaande juridische structuur van een maatschap, waarin elk lid met zijn gehele kapitaal aansprakelijk is voor financiële calamiteiten, om te zetten in een NV met aandelen, die minder financiële aansprakelijkheid met zich mee brengt.

Van Luijk kenschetste 1995 als een zeer goed jaar, waarin de omzet, na de teruggang in 1994, weer boven het niveau van 1993 kon uitkomen. Vorig jaar steeg de omzet (exclusief de zaken op de Nederlandse Antillen) met bijna 3 procent naar 678 miljoen gulden. In 1994 was de omzet 659 miljoen. De groei komt voor rekening van twee activiteiten: belastingadviezen en management consultancy. De omzet van de traditionele accountantspraktijk bleef vrijwel gelijk aan die in 1994.

Voor 1996 verwacht Van Luijk door het herstel in de accountancypraktijk en door groeiende afzet van andere dienstverlening een verdere stijging van de omzet en van het resultaat. Hij rekent tevens op een groei van het aantal medewerkers met 150 tot 200. In totaal werken nu bij Coopers & Lybrand in Nederland 3.250 mensen, een daling met 90 mensen ten opzichte van 1994.

Het vorig jaar aangekondigde onderzoek naar wijziging van de juridische structuur van Coopers & Lybrand is inmiddels zo ver gevorderd, zo zette Van Luijk uiteen, dat de vennoten binnenkort een voorstel krijgen voor de omzetting van de maatschap in een NV. Volgens Van Luijk is de verandering ingegeven door de groei en de verbreding van de activiteiten, waarvoor een maatschap niet meer de aangewezen organisatievorm is. Verder speelt de bescherming tegen claims een rol. Accountants liggen in de vuurlinie van ontevreden klanten of andere partijen die schadeclaims indienen. De accountantsorganisatie is in Nederland nooit met bovenmatige claims geconfronteerd, aldus Van Luijk. “En wij verwachten dat ook voor de toekomst niet.” Toch wil het bestuur van Coopers & Lybrand wel actie ondernemen om door de structuurwijziging bij voorbaat de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren.