Britse koninklijke paleizen onder zware bewaking

LONDEN, 26 FEBR. De Britse politie heeft de bewaking van leden van het koninklijk huis en de Britse regering verscherpt. Aanleiding is de vondst van documenten die wijzen op plannen voor een spectaculaire terreurcampagne van het Ierse republikeinse leger (IRA), gericht tegen hoogwaardigheidsbekleders.

In de woning van de IRA-soldaat die vorige week om het leven kwam bij de explosie van een stadsbus in Londen, trof de politie plattegronden, tekeningen en lijsten aan met veiligheidsvoorzieningen van Buckingham Palace, Windsor Castle en andere koninklijke paleizen.

Ook stuitte de politie op gedetailleerde informatie over de omgeving van de privé-woning van premier John Major in Great Stukeley, waar hij in het weekeinde woont. De veiligheidsmaatregelen bij de koninklijke paleizen en de woningen van een aantal bewindslieden zijn daarom in het afgelopen weekeinde drastisch opgevoerd.

Intussen zijn de regeringen van Groot-Brittannië en Noord-Ierland achter de schermen druk bezig het Noordierse vredesproces nieuw leven in te blazen. Die besprekingen zouden nog deze week moeten resulteren in een Anglo-Ierse topontmoeting. De regeringen willen met een pakket voorstellen komen dat aanvaardbaar is voor alle politieke partijen in Noord-Ierland en dat als basis kan dienen voor verder vredesoverleg.

Een hooggeplaatste ambtenaar in Dublin verwacht dat dit pakket een cocktail zal zijn van alle voorstellen die de partijen eerder hebben ingediend.

Er zullen op korte termijn in Noord-Ierland verkiezingen worden gehouden, zoals de Unionistische partijen wensten. Verder zal in Noord-Ierland en de Ierse republiek een referendum worden gehouden, zoals de Social Democratic and Labour Party (SDLP) had gevraagd. Ook zal een begindatum voor het centraal overleg worden genoemd, conform de herhaalde eis van Sinn Fein.

Voorwaarde voor deelneming van Sinn Fein aan het vredesoverleg is wel dat het Ierse republikeinse leger, de militaire vleugel van Sinn Fein, opnieuw verklaart de wapens te zullen neerleggen. Voor het eerst sinds de IRA tweeëneenhalve week geleden het staakt-het-vuren heeft beëindigd, hebben Britse overheidsvertegenwoordigers vandaag een ontmoeting met vertegenwoordigers van Sinn Fein. Doel van die bespreking is volgens de delegatieleider van Sinn Fein, Martin McGuinness “te onderzoeken of het vredesproces weer kan worden hervat”.

Bijna honderdduizend mensen aan weerszijden van de grens tussen Ierland en Noord-Ierland grens hebben gisteren gedemonstreerd voor de vrede. In Dublin verzamelden zich 40.000 mensen, in Belfast verenigden zich 15.000 mensen in “een stille schreeuw van protest”.

Bij een demonstratie in zijn wooonplaats Dunboyne lanceerde de Ierse premier Bruton een felle aanval op de IRA. “Deze geheime organisatie, waarvan de leden onbekend zijn, die aan niemand verantwoording schuldig is (..), heeft niet het recht om namens ons te opereren. En het volk van Ierland zegt: stop, stop, stop.”

    • Dick Wittenberg