Zojuist verschenen; herdruk & vertaling

ARTHUR R. PEACOCKE: Van DNA tot God. Een begaanbare weg?

94 blz., Kok-Kampen, vert. Kees Kuyvenhoven e.a., ƒ 19,90

De auteur beschrijft zijn persoonlijke ontwikkeling van agnostisch DNA-onderzoeker tot Anglicaans priester. Hij buigt zich over de uitdagingen die de wetenschap oproept voor het godsbegrip. Kan het geloof verenigd worden met de stand van zaken in de natuurwetenschappen?