Zojuist verschenen

RICHARD PAPING: Voor een handvol stuivers. Werken, verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de Groninger klei, 1770-1860

535 blz., Regio-Project/Nederlands Agronomisch Historisch Instituut Groningen, geïll., ƒ 39,95 (geb)

Historisch onderzoek naar het sociaal-economisch reilen en zeilen van de drie belangrijke bevolkingsgroepen op het Groningse platteland in de 18de en de eerste helft van de 19de eeuw. In dit (ook voor een niet-wetenschappelijk publiek toegankelijke) proefschrift schetst de schrijver de wordingsgeschiedenis van economische verschillen en sociale conflicten die tot op de dag van vandaag doorwerken in bijvoorbeeld het Oldambt.