Ramsj

JOHN AYTO: Dictionary of word origins

Paperback, 1990, van ƒ 38,90 voor ƒ 15,-. Booksimport Den Haag (070-3855308).

Ayto verklaart de herkomst van ruim achtduizend min of meer gangbare Engelse woorden. De verklaringen zijn kort, maar toegankelijk geschreven, zonder de in deze wetenschap gangbare, moeizame afkortingen. Ayto vermeldt geen literatuur en geeft geen exacte dateringen. Dat laatste gebeurt wel regelmatig in de Dictionary of Modern Slang (van ƒ 22,50 voor ƒ 12,50) van Tony Thorne, die ruim zesduizend Bargoense woorden behandelt. Thorne werkt ook met citaten.

    • Ewoud Sanders