Ramsj

FRANÇOISE GIROUD: Jenny Marx

Paperback, De Prom 1992, van ƒ 34,90 voor ƒ 11,90. De Slegte.

Tweeëndertig jaar lang was Jenny, barones von Westphalen, getrouwd met de man die door het establishment werd beschouwd als de verpersoonlijking van de duivel: Karl Marx. Volgens de Franse journaliste/schrijfster/politica Françoise Giroud bleef Marx zich verbazen dat een Pruisische aristocrate kon vallen op een arme revolutionair. Biografie van de 'vrouw van de duivel', vertaald uit het Frans.

    • Ewoud Sanders