Ramsj

W.L. IDEMA (red.) e.a.: Mijn naam is haas

Paperback, Ambo 1993, van ƒ 49,50 voor ƒ 14,90. De Slegte.

Aantrekkelijke studie over dierenverhalen in verschillende culturen. In 24 bijdragen van verschillende auteurs komen zaken aan de orde als de fabel in de oudheid, in de middeleeuwen, fabeltheorie in Frankrijk in de 18de eeuw en fabels in Rusland, Duitsland, India en Afrika. Twee andere dierenboeken: Paarden en Oranje-Nassau (van ƒ 55,- voor ƒ 14,90; De Slegte) van W. Slob en A. Herenius over de vorstelijke paarden van ons koningshuis, en Medieval menagerie, een rijk geïllustreerd en alleraardigst boek van J.R. Benton over afbeeldingen van dieren in de middeleeuwen (van ƒ 38,50 voor ƒ 17,50; Booksimport Den Haag).

    • Ewoud Sanders