Politie vindt geheime stukken bij advocaten

ROTTERDAM, 24 FEBR. Geheime politiestukken die de afgelopen maanden waren ontvreemd bij de Rotterdamse criminele inlichtingendienst (CID) zijn vorige week teruggevonden bij huiszoekingen die justitie hield op kantoren en in een woning van een advocaat van het kantoor Sjöcrona, Van Stigt, De Roos & Pen.

Bij de actie zijn volgens bronnen bij het OM en de politie “een heleboel vertrouwelijke stukken” gevonden die een rechercheur van de Rotterdamse CID eerder zou hebben ontvreemd. De agent, een vertrouweling van de Rotterdamse CID-officier van justitie De Groot, werd op 7 februari op aangehouden terwijl hij 10.000 gulden in ontvangst nam van een criminele informant die justitiële informatie kocht.

De deken van de Haagse orde van advocaten, mr. Beelaerts van Blokland, bevestigt dat officier van justitie De Groot samen met de rechter-commissaris onder andere huiszoeking heeft verricht in advocatenkantoren in Rotterdam en Den Haag, alsmede in de woning van mr. Van Eijck, de advocaat van de rechercheur.

De maten van het advocatenkantoor Sjöcrona - waarvan de hoogleraren strafrecht De Roos en Sjöcrona deel uitmaken - hadden vorige week de rechter-commissaris aanvankelijk de toegang ontzegd. Pas via een bevel tot huiszoeking kon tot inbeslagname worden overgegaan. Namens de maatschap bevestigt Sjöcrona deze gang van zaken. Hij geeft toe dat zijn collega Van Eijck over CID-stukken kon beschikken. Omdat de advocaten niet uitsloten dat ze “van pas zouden kunnen komen bij de verdediging” weigerde men de stukken terug te geven, aldus Sjöcrona.

Pag.2: De Groot onderzoekt nu ex-vertrouweling

Deze week werd bekend dat L. volgens justitiële bronnen een aantal topcriminelen heeft gechanteerd met informatie die zijn CID verzamelde in onderzoeken naar drugshandel. De CID-agent staat onder zijn collega's bekend als “de slagader van het inlichtingenwerk”. Hij was onder meer een van de belangrijkste rechercheurs in de zogeheten operatie Bever waarin onder leiding van De Groot 18.000 kilo soft drugs op de markt werd gebracht. Bij de Rotterdamse politie spreekt men van het grootste corruptieschandaal uit de geschiedenis van het korps.

Bronnen bij politie en justitie noemen het zeer vreemd dat de politiestukken in het bezit waren van het advocatenkantoor nog voordat de agent L. was aangehouden. Sjöcrona wil niets vertellen over het tijdstip en de wijze waarop de stukken in het bezit van zijn advocatenkantoor zijn gekomen. Van Eijk wil zelf geen commentaar geven.

Advocaat Tj. van der Spoel zegt dat zijn cliënt Cock S., die volgens justitie de hoofdverdachte is in het Bever-onderzoek, gevraagd is duizenden guldens te betalen in ruil voor politie-informatie. Zijn verzoek om opheldering van het openbaar ministerie is niet beantwoord. Van der Spoel noemt het onbegrijpelijk dat officier van justitie De Groot nu het onderzoek leidt naar de corruptie van zijn voormalige vertrouweling rechercheur L. “Het zou veel zuiverder zijn als er een onafhankelijke instantie, zoals de rijksrecherche, deze zaak in handen zou nemen”, aldus Van der Spoel.

Justitiële bronnen zeggen er rekening mee te houden dat er bij de politie nog meer aanhoudingen volgen in dit corruptieschandaal. Het onderzoek van het bureau Interne zaken van het Rotterdamse korps loopt sinds september vorig jaar. “Het is niet aannemelijk dat niemand afwist van deze chantage-praktijken”, aldus een Rotterdamse politieman. Richard L. woont in de Hoekse Waard samen met een agente van de Rotterdamse politie.

Het openbaar ministerie en de politie willen officieel geen commentaar geven op het onderzoek naar deze corruptiezaak.

    • Marcel Haenen
    • Tom-Jan Meeus