OESO: minder lood in milieu

PARIJS, 24 FEBR. De 26 lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hebben gisteren een verklaring aanvaard over een hardere aanpak van looduitstoot in het milieu. Als prioriteit geldt de vermindering van lood in benzine en in produkten waaraan kinderen worden blootgesteld, zoals speelgoed en schrijfgerei. (AP)