Ministersbezoek moet Franse band met Iran aanhalen

PARIJS, 24 FEBR. De Franse regering maakt zich op een nieuwe impuls te geven aan de relaties met de Islamitische Republiek Iran op een moment waarop de Europees-Iraanse relaties moeizaam blijven wegens de kwestie van Iraans staatsterrorisme.

De Franse minister van transport, Bernard Pons, een vertrouweling van president Chirac, gaat morgen naar Iran voor een vierdaags werkbezoek. Daarop, aldus zegslieden op het ministerie van buitenlandse zaken, zal “het geheel van de Frans-Iraanse betrekkingen” ter sprake komen. Pons zal in Teheran dan ook niet alleen de Iraanse ministers van transport, van bouw en van olie spreken, maar ook die van buitenlandse zaken, Ali Akbar Velayati. Het wordt het eerste bezoek van een Franse minister aan Iran sinds oktober 1992. Een bezoek aan Iran van de toenmalige Franse president Mitterrand, dat in het najaar van 1991 zou plaatshebben, is nooit doorgegaan.

Het bezoek lijkt te wringen met de lijn jegens Iran van de Europese Unie, die een 'kritische dialoog' met de Islamitische Republiek onderhoudt met als hoofddoel Teheran te bewegen tot een formele veroordeling van terrorisme en een even formele belofte de Britse schrijver Rushdie niet te laten vermoorden. Rushdie is in 1989 wegens het godslasterlijke geachte karakter van zijn boek De Duivelsverzen door de inmiddels overleden Iraanse Opperste leider imam Khomeiny ter dood veroordeeld en leeft sindsdien onder permanente bewaking.

Onder druk van Groot-Brittannië en Denemarken houdt de EU vol de relaties met Iran niet te normaliseren zolang dit doel niet is verwezenlijkt. Iraanse regeringsvertegenwoordigers hebben herhaaldelijk gezegd dat Teheran geen moordcommando op Rushdie zal afsturen. Maar Teheran heeft zich tot nog toe niet laten bewegen tot een schriftelijke bevestiging daarvan.

De Iraanse minister van buitenlandse zaken sprak dezer dagen echter van “vooruitgang” op dit gebied. Hij zei dat Iran de discussie hierover met de EU zal voortzetten. Tegelijk klaagde de Deense minister van buitenlandse zaken, Niels Helveg Petersen, dat de 'kritische dialoog' niets opleverde. Volgens Rushdie - die zelf recentelijk zei niet meer bang te zijn voor het doodvonnis - heeft minister Pons bij herhaling verklaard de kwestie in Teheran aan de orde te stellen.

Het bezoek van Pons, die onder anderen wordt begeleid door generaal Vincent Lanata, ex-stafchef van de Franse luchtmacht en lid van Pons' kabinet, zal zeker ergernis wekken in Washington, dat zich hard inspant Iran te isoleren. De VS hebben vorig jaar eenzijdig een handelsembargo afgekondigd, en later nog verscherpt, tegen de Islamitische Republiek, die zij beschuldigen van terrorisme en van pogingen in het bezit van kernwapens te komen. Hun inspanningen andere landen, en met name hun Westerse bondgenoten, te brengen tot medewerking aan het embargo, zijn tot dusverre zonder enig resultaat gebleven. (AFP)