Meer bevoegdheden voor ombudsman

DEN HAAG, 24 FEBR. De bevoegdheden van de nationale ombudsman worden uitgebreid. Per 1 juli mag de ombudsman klachten over gedragingen van alle provincies en een aantal gemeenten beoordelen. Het kabinet is hier gisteren mee akkoord gegaan. De gemeenten Apeldoorn, Enschede, Roermond en Voorschoten hebben laten weten van de nieuwe mogelijkheid gebruik te zullen maken. De competentie-uitbreiding per 1 juli heeft een experimenteel karakter.