Kritiek op plannen Franse president voor krijgsmacht

PARIJS, 24 FEBR. De ingrijpende plannen van de Franse president Jacques Chirac om de Franse krijgsmacht en defensie-industrie af te slanken staan aan groeiende kritiek bloot. Hij zou de financiële kant te rooskleurig hebben voorgesteld. Eerder kwam zijn besluit de dienstplicht af te schaffen onder vuur te liggen.

Donderdagavond maakte het Franse staatshoofd bekend dat hij de krijgsmacht met een derde zou verkleinen in zes jaar. De 200.000 dienstplichtigen zouden verdwijnen, maar er zouden .000 beroeps-militairen bij komen. Alle lopende programma's voor nieuw militair materieel zouden worden voortgezet. Gedwongen ontslagen sloot hij uit.

Toen zijn tv-ondervragers wilden weten wat de kosten van de hele operatie waren, veegde de president die vraag als “volstrekt zinloos” van tafel. “De defensiebegroting zal substantieel dalen”, was het enige wat hij losliet. Schattingen als zou de herstructurering van de defensie-industrie 50.000 of meer banen kosten noemde hij 'absurd'.

Schattingen omtrent de financiële kant van het door Chirac gepresenteerde pakket maatregelen laat zien dat de inkrimpingswinst niet snel kan worden binnengehaald. Het is weinig aannemelijk dat het defensiebudget tijdig omlaag kan om te zorgen dat Frankrijks rijksbegroting aan de criteria van het verdrag van Maastricht voldoet, begin 1999.

Volgens een rapport van het parlementslid Balkany, partijgenoot van de president, zou het afvloeien van dienstplichtigen 12 miljard franc (3,9 miljard gulden) opleveren, maar nieuwe contractanten en beroeps zouden 8 miljard franc per jaar extra vergen. Daar komen kosten bij voor ingrijpende verschuivingen in materieel en huisvesting, plus extra uitgaven om de sociaal-financiële schade op te vangen in steden waar defensie-inrichtingen de plaatselijke economie draaiend hielden.

Ook wat betreft de defensie-industrie groeit de ongerustheid. Vakbonden en plaatselijke overheden wijzen er op dat de Franse wapenexport is ingestort en dat defensie al enige jaren zijn bestellingen terugschroeft. Een voorbeeld van dat laatste verschijnsel is de nieuwe Leclerc-tank, de kurk waarop Giat Industries drijft. Het leger zou er 1.400, later 1.100 van kopen. In de vorige meerjarenplanning stond een getal van 650 opgenomen. Vandaag spreekt men over 300 à 350 tanks, maar er zijn er 178 besteld. Giat had eind 1995 een geaccumuleerd verlies geleden van 4 miljard franc (1,3 miljard gulden). Een derde van de 12.000 banen zijn nu al in gevaar.

Het dagblad Le Monde herinnert president Chirac er vandaag aan dat de verkiezingscampagnes voorbij zijn. Het land zucht onder het niet-uitkomen van de te mooi gebleken beloftes over werkgelegenheid. Die illusie-politiek moet bij defensie niet worden herhaald, aldus het commentaar.

    • Marc Chavannes