Herodotus

B. Bommeljé tracht in zijn recensie van Herodotos: Het verslag van mijn onderzoek (boekenbijlage 17 februari) aan te tonen dat de vertaler, Hein van Dolen, een te populaire toon aanslaat.

Hij plukt een aantal citaten uit het geheel en onderstreept daarmee zijn stelling, maar hij bewijst hiermee het tegendeel: zijn tussen haakjes gegeven alternatieven doen juist aan het lelijke en inmiddels achterhaalde 'gymnasiaans' denken. Bommeljé tekent o.a. bezwaar aan tegen de weergave 'stelletje trutten', waar in het origineel 'lafaards' zou staan. Herodotos hanteert hier echter niet het gewone woord voor 'lafaards', maar een ongebruikelijke, vrouwelijk aandoende variant ('analkides'). Tevens zou de recensent gezien hebben dat deze 'lafaards' door de farao getypeerd worden met een hiëroglief van het vrouwelijke schaamdeel. Van Dolens vertaling geeft deze minachting voortreffelijk weer. Bommeljé's hautaine afwijzing van ons, MTV-kijkers, geeft te denken. Herodotos zelf heeft zich aan zulke discriminatoire afwijzingen nooit bezondigd.

    • Eva Dutilh