Gaat dat echt zo?

De lezerspeiling op zaterdag vraagt deze keer om uw ervaringen met het gezag: de andere kant van het politiewerk. De dienstverlening aan het publiek, variërend van preventie, het signaleren van overtredingen, opsporen van daders en het bijstaan van slachtoffers.

Het gaat ons om optreden van de politie, waarover u zich heeft verbaasd. Doen of laten, dialogen, procedures; aan de balie, in de cel, op straat, op de vluchtstrook. Het leidend motief moet zijn: Gaat dat ècht zo? Vaak is er een kloof tussen wat de burger denkt of verwacht en de politiepraktijk, die er - soms noodgedwongen - is gegroeid. Tussen zelfredzaamheid van de burger en dienstverlening door de politie. We willen geen litanie van klachten uitlokken, maar een antwoord op de vraag waar politiedienst ophoudt en burgerplicht begint. Wat mogen we verwachten, wat moeten we incasseren? Uw brief dient behalve uw contact met de politie, ook uw eigen gedrag of verwachtingen te beschrijven. Dit ter lering, maar zeker ook vermaak. Stuurt u ons alstublieft geen dossiers met aangebrande correspondentie; wij zijn niet de ombudsman. Beknopte brieven met distantie, die het best de verbazing beschrijven, niet moraliseren maar het oordeel aan de lezer laten, worden geplaatst en beloond met een boekenbon van ƒ 35,-. Voor de goede orde: het mag ook gaan over hoe ver de politie bereid is het publiek tegemoet te komen, respectievelijk hoe weinig het publiek nog bereid is te accepteren. Brieven van politiemensen die hun ervaringen met het publiek beschrijven zijn dan ook welkom. De inzendingstermijn sluit 28 februari. Zaterdags Peil: inzake dienstverlening.

Zaterdags Peil, postbus 8987, 3009 TH Rotterdam. Voor computergebruikers per email aan zpeil@nrc.nl. Deze rubriek is, inclusief eerdere afleveringen, te vinden op Internet http://www.nrc.nl