Direct resultaat Capa City Realty schiet fors omhoog

Het directe beleggingsresultaat van Capa City Realty, voorheen Ravast, is in 1995 bijna vernegenvoudigd tot 8,8 miljoen gulden. Door een indirect beleggingsresultaat van ruim 0,5 miljoen kwam het totale resultaat uit op 9,4 miljoen.

De waarde van de vastgoedportefeuille nam door inbreng van onder meer NBM-Amstelland met 54 procent toe tot 416,7 miljoen. Van de totale verhuurbare oppervlakte van 216.000 vierkante meter was vorig jaar meer dan 98 procent verhuurd.