De laatste maanden van Kamel

8 augustus 1995. Generaal Hussein Kamel Hassan al-Majid vlucht samen met zijn broer Saddam Kamel en hun beider vrouwen - dochters van Saddam Hussein - per auto naar het buurland Jordanië. Generaal Hussein Kamel was tot dat moment minister en de uitvoerder van het omvangrijke Iraakse bewapeningsprogramma van de jaren tachtig. Saddam Kamel was hoofd van de lijfwacht van Saddam Hussein.

10 augustus. Jordanië biedt de twee overlopers politiek asiel aan; de Jordaanse koning Hussein ontvangt de twee broers. Hussein Kamel zegt dat hij is gevlucht omdat zijn pogingen het land van binnenuit te veranderen waren mislukt. Iraakse media voeren intussen een felle campagne tegen de “verraders”. Het televisiestation Shebib, geleid door Uday, oudste zoon van Saddam Hussein, eist dat de twee worden gedood. Amman negeert een Iraaks verzoek om uitlevering.

12 augustus. Hussein Kamel roept op tot omverwerping van het bewind van zijn schoonvader. Hoge Amerikaanse functionarissen ondervragen de twee overlopers.

22 augustus. Rolf Ekeus, de VN-functionaris die aan het hoofd staat van de VN-missie die de Iraakse massavernietigingswapens moet elimineren, ontmoet Hussein Kamel om informatie over de Iraakse bewapening te krijgen.

november. Hussein Kamel stuurt gezanten naar Syrië, Koeweit en Saoedi-Arabië om steun te krijgen tegen Saddam, maar hij krijgt lauwe reacties; de Golf-staten willen zelfs helemaal niets met hem te maken hebben.

begin december. Hussein Kamel stelt de oprichting voor van een 'Hoge Raad voor de Redding van Irak', waarin hij samen met andere ballingen zitting zou willen nemen. Maar de Iraakse oppositie in ballingschap laat weten Hussein Kamel niet als een van de hunnen te zien; aan zijn handen kleeft te veel bloed, zo vindt de oppositie.

22 december. Hussein Kamel waarschuwt koning Hussein dat hij zal vertrekken als Amman in het post-Saddam tijdperk een federaal Irak zou steunen.

januari 1996. Hussein Kamel brengt, door iedereen afgewezen zijn dagen in toenemende ledigheid door in een van de paleizen van koning Hussein.

9 februari. Hussein Kamel maakt bekend dat hij een brief heeft geschreven aan Saddam Hussein waarin hij toestemming vraagt, samen met zijn broer en hun beider vrouwen terug te keren naar Irak. Hussein Kamel geeft “hervormingen” in Irak op als reden voor zijn opmerkelijke stap. Bronnen in Amman zeggen verder dat de twee vrouwen veel heimwee hadden. Saddam Hussein stemt toe in een terugkeer. De regerende Iraakse Revolutionaire Commandoraad zegt dat het gezelschap zal worden behandeld als “gewone Iraakse burgers”.

20 februari. De terugkeer heeft plaats. Saddam Hussein zegt dat hij zijn schoonzoons hun vlucht heeft vergeven.

23 februari. Shebib Television maakt aan het begin van de avond bekend dat de dochters van Saddam Hussein zich een dag eerder hebben laten scheiden van de “verraders” Hussein Kamel en Saddam Kamel. Korte tijd later maakt het televisiestation bekend dat de twee broers zijn gedood door leden van hun eigen familie, tijdens 'een gewapende botsing'. Ook een derde broer en hun vader komen bij de schietpartij om het leven.