Correctie

Afgelopen zaterdag werd in uw krant mijn proefschrift Dienaar en bruut. Studies over laat-negentiende-eeuws racisme in het bijzonder in het zuiden van de Verenigde Staten besproken. De informatie boven de bespreking bevatte enkele onjuistheden: Het boek is uitgegeven bij het Centrum voor Moderne Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Leiden, als deel 2 van de Leidse Historische Studiën. Het is dus geen uitgave van DSWO. De prijs van het boek is niet, zoals vermeld, ƒ 75,55, maar ƒ 29,50.

    • Chr. Quispel