Cito-toets (2)

Wat moest er eigenlijk gemeten worden? Wat de leerlingen weten en kunnen toepassen. Ik heb de CITO-toetsen (voor het vak biologie), overeenkomstig de voorschriften, in mijn tweede klassen (juni 1995) afgenomen.

Na de zomervakantie (september 1995) heb ik dezelfde toetsen (in strijd met de voorschriften) opnieuw afgenomen, nu bij de leerlingen die net in de tweede klas zaten. Er was geen significant verschil tussen beide groepen. In dezelfde maand heb ik dezelfde toetsen ook nog eens afgenomen in de brugklassen, bij de leerlingen die net op school zaten. Het verschil was minimaal. Als ik aanneem dat de toetsen een valide meetinstrument vormen moet mijn conclusie zijn dat de leerlingen in twee jaar bij mij niets leren.

Ik waag dat te betwijfelen. Hoewel mijn bescheiden werk in het niets valt bij dat van het CITO is mijn conclusie toch dat de toetsen voor mijn onderwijs niets belangwekkends meten.

    • Drs. G.R. Heerebout