Blowtje roken

Het betoog van de arts Sylvia Hosman ('Blowtje roken is gevaarlijker dan regering denkt', 16 februari) is een nuttige bijdrage aan de discussie over de schadelijkheid van soft drugs. Ik zou haar opmerkingen over de gevolgen van het gedoogbeleid echter niet graag zien als argumenten voor een repressiever beleid.

Willen Hosmans waarschuwingen doordringen tot jongeren, dan is een andere houding op zijn plaats. De overheid zou moeten zeggen: “Wij verbieden het gebruik van wiet en hasj niet meer, dat is uw eigen verantwoordelijkheid. Maar het is schadelijk voor de gezondheid dus doe het liever maar niet.” Dan is het eindelijk mogelijk helder, consistent en geloofwaardig voor te lichten over de effecten van cannabis op de groei, zwangerschap en aandoeningen als astma en allergie.

Gelukkig is in Nederland de ideologie van de 'War on drugs' minder hysterisch dan in de Verenigde Staten. Toch speelt ook bij ons fatsoensrakkerij een rol in de meningsvorming en in het drugsbeleid zelf. Stel je voor dat we alcohol en tabak weer zouden verbieden en vervolgens - noodgedwongen - gedogen? In zo'n maatschappelijk schemergebied bevindt zich nu de beeldvorming over cannabis.

    • Jan Schoenmakers