Andere operatiewijze bij jonge hartpatiënten

UTRECHT, 24 FEBR. De resultaten van de hartoperaties bij pasgeboren kinderen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht zijn onvoldoende. Om de resultaten op het gewenste niveau te brengen, is een aantal wijzigingen nodig in de werkwijze bij de operaties.

Dat is de uitkomst van een onderzoek naar de resultaten van de operaties door prof. dr. J. Quaegebeur, hoofd van de afdeling cardiopulmonale chirurgie van het kinderhartcentrum van Columbia University in New York. Het ziekenhuis wil geen nadere inlichtingen geven over de aard van de aanbevelingen.

Het kinderziekenhuis wil de aanbevelingen uit het onderzoek zo snel mogelijk uitvoeren. Het ziekenhuis bespreekt daartoe op korte termijn een samenwerking met een kinderhartcentrum in het Engelse Birmingham. Over ongeveer drie weken zullen de hartoperaties weer hervat kunnen worden, zo verwacht een woordvoerder van de directie van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Alle kinderen die voor een operatie in aanmerking komen, worden nu nog doorwezen naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.

Als de aanbevelingen uit het rapport zijn overgenomen, zal ook de vertrouwenscrisis tussen de medische staf en de directie tot het verleden behoren, evenals een conflict tussen twee artsen van de afdeling kindergeneeskunde, zo verwacht de woordvoerder.

In december ontzegde de directie van het ziekenhuis een kindercardioloog de toegang tot het ziekenhuis omdat deze te vroeg en onnodig de voorlopige resultaten van een intern onderzoek naar de resultaten bij complexe hartoperaties naar buiten zou hebben gebracht. Uit deze resultaten was gebleken dat het sterftecijfer bij deze operaties sinds 1991 gemiddeld twintig procent hoger lag dan de sterftecijfers in centra voor hartchirurgie in het buitenland. De kindercardioloog spande een kort geding aan tegen het ziekenhuis. De rechter stelde hem in het gelijk. Eerder deze maand hervatte de kindercardioloog zijn werkzaamheden in het ziekenhuis.