Winststijging Kempen & Co

De effectenbank Kempen & Co heeft vorig jaar het netto resultaat met 18 procent zien stijgen tot 15,5 miljoen gulden. De winstacceleratie is goeddeels toe te schrijven aan het gunstige beurs- en emissieklimaat. Vooral in het tweede semester heeft het bedrijf goede zaken gedaan.

De baten namen toe van 43,5 miljoen gulden in 1994 tot 52,3 miljoen gulden. De provisiebaten stegen met 3,5 miljoen tot 41,7 miljoen gulden, terwijl de bedrijfslasten met 5,1 miljoen gulden stegen tot 30,2 miljoen. Dat laatste kwam vooral voort uit hogere personeelskosten en hogere afschrijvingen op investeringen in informatietechnologie.

Voor het jaar 1996 verwacht Kempen & Co opnieuw een beter resultaat te kunnen behalen.