Wereldhave ziet verbetering bruto huuropbrengsten

Het vastgoedfonds Wereldhave verwacht dit jaar een verdere geleidelijke verbetering van de bezettingsgraad van de onroerend-goedportefeuille, met name in de Verenigde Staten, Frankrijk en Spanje. Dit is van positieve invloed op de bruto huuropbrengsten.

De directie verwacht de winst per aandeel ten minste op het niveau van 1995 (7,25 gulden) te kunnen handhaven.

Het directe beleggingsresultaat (opbrengsten uit huren) is vorig jaar met 2,8 procent gestegen naar 111,3 miljoen gulden. De netto huuropbrengsten stegen van 181 miljoen gulden naar 185 miljoen gulden. De bezettingsgraad van het vastgoed-bestand is verbeterd, doordat de huurderving wegens leegstand is afgenomen van 7,7 naar 6,5 procent.

Opnieuw wordt een keuzedividend voorgesteld, te weten 7,25 gulden contant of een belastingvrije uitkering in aandelen. De details daarvan worden op 15 maart voor beurs bekendgemaakt.

De waarde van de beleggingen is vorig jaar met 123 miljoen afgenomen tot 2.335 miljoen gulden. De intrinsieke waarde per aandeel daalde van 94,07 tot 86,21 gulden.