T.W. Langejan

T.W. Langejan is door minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) benoemd tot directeur Arbeidszaken Overheid. Langejan (38) is sinds 1993 plaatsvervangend directeur Financieel Beleid en Planning bij het directoraat-generaal Volksgezondheid van het ministerie van VWS. Hij volgt J. Sikkel op, die in januari is benoemd tot directeur Managementadvies en Centrale Faciliteiten bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). In verband met het vertrek van H.C.J.L. Borghouts naar het ministerie van Justitie zal F.O. Vijselaar, nu plaatsvervangend directeur-generaal Management en Personeelsbeleid, uiterlijk vanaf 1 mei 1996 optreden als plaatsvervangend directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid van Binnenlandse Zaken.