Servische wijk van Sarajevo in handen Bosnische politie

SARAJEVO, 23 FEBR. Vogosca, een van de Servische voorsteden van Sarajevo, staat sinds vanochtend onder het gezag van de politie van de moslim-Kroatische federatie. Gisteren kwam het in Vogosca opnieuw tot een chaos toen duizenden Servische inwoners op de valreep hun wijk ontvluchtten.

Vogosca, zes kilometer ten noorden van de Bosnische hoofdstad, is de eerste van vijf Servische wijken en voorsteden van Sarajevo die op grond van het vredesakkoord van Dayton voor 20 maart onder het gezag van de centrale Bosnische regering komen. Vanochtend kwamen de eerste 44 moslim-politiemannen bij het gemeentehuis van Vogosca aan. Het is de bedoeling dat elke moslim-politieman op zijn patrouilles in de voorstad wordt begeleid door twee politie-instructeurs van de Verenigde Naties. De nieuwe burgemeester kuste de Bosnische vlag alvorens die te hijsen.

Gisteren trachtten duizenden wanhopige Serviërs Vogosca alsnog te ontvluchten, daartoe aangezet door hun leiders, die hebben gezegd dat de Serviërs onder het gezag van de Bosnische regering hun leven niet zeker zijn. Het kwam daarbij tot chaotische taferelen. Een onafzienbare rij van tractors, vrachtwagens, personenauto's, bussen en karren verstopte de wegen van Vogosca naar de Servische gebieden in Bosnië. Velen konden niet aan vervoer komen en vluchtten te voet de besneeuwde bergen in. Op een aantal plaatsen in Vogosca woedden branden, wellicht aangestoken door vluchtende bewoners.

Volgens schattingen van de VN zijn 60.000 inwoners van Vogosca en de andere Servische wijken en voorsteden gevlucht, op de vlucht of van plan te vluchten. Dat komt neer op een grote meerderheid van het totale aantal Serviërs in de wijken. De internationale gemeenschap maakt zich grote zorgen over de massavlucht, niet alleen met het oog op de verwachte chaos in de 'Servische Republiek' in Bosnië, waar men geen mogelijkheid heeft 60.000 vluchtelingen op te vangen, maar ook omdat de uittocht het denkbeeld van de etnisch-pluriforme samenleving ondermijnt. Vredescoördinator Carl Bildt zei gisteren dat de massavlucht een teken is dat Bosnië afstevent op een etnische verdeling. “Etnisch separatisme in Sarajevo heeft gevolgen voor heel Bosnië. Het is volgens mij een tragedie als het in Sarajevo tot een de facto etnische scheiding komt.” De massavlucht wordt algemeen gezien als een zege voor de extremistische nationalisten in de leiding van de Bosnische Serviërs.

De internationale gemeenschap heeft de Bosnische Serviërs voortdurend - maar zonder resultaat - opgeroepen in hun wijken en voorsteden te blijven. Om niet de schijn van medewerking aan de massavlucht te wekken heeft de vredesmacht IFOR ook geweigerd in te gaan op verzoeken van de Bosnische Serviërs om vluchtende burgers te begeleiden als ze via gebied van de moslim-Kroatische federatie vluchtten. Toch maakte een aantal Serviërs gisteren de facto gebruik van IFOR-bescherming door op het gebied van de federatie simpelweg achter patrouillerende IFOR-voertuigen aan te rijden.

De Bosnische Serviërs hebben gisteren na twee weken hun boycot van alle contacten met IFOR en de VN beëindigd door deel te nemen aan een bijeenkomst van de gezamenlijke commissie, die verkiezingen moet voorbereiden. Ondanks dat eerste teken van hernieuwde samenwerking heeft IFOR-commandant Leighton Smith de VN aanbevolen nog 48 uur te wachten met een beslissing over de opheffing van de internationale sancties tegen de Bosnische Serviërs. In die periode moet worden bekeken of de Serviërs werkelijk weer deelnemen aan het vredesoverleg. (Reuter, AP, AFP)