Schiphol aan zee kost 5,5 miljard gulden

ROTTERDAM, 23 FEBR. Aanleg van een nieuwe luchthaven voor de kust van IJmuiden gaat 5,5 miljard gulden kosten. Dit bleek gistermiddag tijdens de presentatie van baggermaatschappij Boskalis en ingenieursbureau Lievense van een studie die zij 'Schiphol-IJpoort' noemen.

In de studie dragen de twee bedrijven een oplossing aan voor een toekomstige uitbreiding van Schiphol. Het ontwerp behelst een kunstmatig schierland voor de kust van IJmuiden met daarop twee start- en landingsbanen. Op het eiland moet ook een haven worden aangelegd.

Het plan voor 'Schiphol aan zee' lekte vorig jaar oktober al uit, maar was toen nog erg vaag. Nu is ook een kostenraming aan het ontwerp toegevoegd. Volgens de plannenmakers kost aanleg van het schiereiland 2,5 miljard gulden, terwijl de infrastructuur (startbanen, gebouwen en haven) op 3 miljard gulden worden becijferd.

Het nieuwe vliegveld is bedoeld om de dreigende overbelasting van Schiphol op te vangen. Schiphol-IJpoort zou de capaciteit van de oude luchthaven met 60 tot 70 procent verhogen. De nieuwe luchthaven zou jaarlijks 25 tot 26 miljoen passagiers kunnen verwerken, terwijl Schiphol zelf 44 miljoen passagiers aankan.

In het ontwerp is voorzien in twee banen die evenwijdig lopen aan de kustlijn. Daarnaast is ruimte vrijgehouden voor een oost-west baan. Een deels ondergrondse pendelverbinding zou de aansluiting met Schiphol verzorgen. Via deze verbinding kan de afstand van 29 kilometer in een half uur worden overbrugd. Tevens is voorzien in aansluitingen op de bestaande weg- en railinfrastructuur ter hoogte van het knooppunt Castricum (A9) en het NS-knooppunt Uitgeest.

Volgens de bedenkers van het plan is de aanleg van het eiland goedkoop. Volgens hen komt dat doordat de winning van nieuw land maar 165 gulden per vierkante meter kost terwijl de aanschaf van bestaand land veel duurder is. Het schiereiland moet een oppervlakte van 15 vierkante kilometer krijgen en is gesitueerd tegenover het Hoogovens-complex. De haven die op het eiland aangelegd moet worden kan worden aangedaan door grote schepen.

Minister Jorritsma (verkeer en waterstaat), die het plan van Boskalis en Lievense gisteren in ontvangst nam, brengt dit jaar een strategische studie uit over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Centraal daarin staat de vraag of er een tweede nationale luchthaven moet komen en zo ja, waar die dan aangelegd moet worden. De minister sluit vooralsnog geen enkele locatie uit. Naast Schiphol-IJpoort zijn ook de Flevopolder en de Tweede Maasvlakte mogelijke vestigingsplekken. Vorig jaar gingen Tweede en Eerste Kamer akkoord met de uitbreiding van Schiphol met een vijfde baan.