Oude druk van het Wilhelmus in Parijs gevonden

AMSTERDAM, 23 FEBR. In de Bibliothèque Nationale in Parijs is een druk van het Geuzenliedboek gevonden die drie tot vier jaar ouder is dan de oudste tot nu toe bekende druk uit 1581.

Niet bekend