Ontuchtige leraar was al eerder in opspraak

RIJSSEN, 23 FEB. Hij werd allerwegen beschouwd als een zeer collegiale en loyale man. Dus het nieuws dat een 53-jarige godsdienstleraar jarenlang ontuchtige handelingen heeft gepleegd met een groot aantal leerlingen, is op de protestantse scholengemeenschap Reggesteijn in het Overijsselse Rijssen als een bom ingeslagen.

De school is vorig jaar al eens door een leerling ingelicht over de praktijken van de man. Er is toen een intern onderzoek verricht, dat niets opleverde. Bovendien ontkende de leraar toen de aanklachten.

In het midden van de jaren tachtig zou de man tijdens zomerkampen ontuchtige handelingen hebben gepleegd met enkele jongens. Tijdens een bijeenkomst van de Noorse Broederschap, het kerkgenootschap waartoe de leraar behoort, zou de man ter verantwoording zijn geroepen. De voorganger van het genootschap was vanaf het moment dat de leraar zich bij hen voegde, tegen het einde van de jaren zeventig, op de hoogte van de 'zondige neigingen' van de leraar. De godsdienstleraar is getrouwd en vader van elf kinderen.

Rector J. Brouwer van scholengemeenschap Reggesteijn spreekt over een groot gevoel van verbijstering op school. “Het is vreselijk, er valt eigenlijk geen zinnig woord over de zaak te zeggen.” De godsdienstleraar werd afgelopen maandag, na een gesprek met Brouwer, op staande voet ontslagen. In dat gesprek herhaalde de leraar wat hij vorige week ook al bij de politie had bekend, dat hij de afgelopen achttien jaar ontucht heeft gepleegd met leerlingen. Velen van hen hebben de school al afgerond. Over het exacte aantal misbruikte leerlingen bestaat onduidelijkheid. Tegenover de politie sprak de man van dertig leerlingen, tegenover Brouwer had hij het over een 'aanzienlijk kleiner aantal'.

De zaak kwam vorige week aan het licht toen de man aangifte deed bij de politie van afpersing door een twintigjarige inwoner van Rijssen. Deze verklaarde tegenover de politie dat hij de leraar uit rancune afperste, omdat de leraar ontucht met hem gepleegd had. Toen de politie vervolgens de leraar met deze verklaring confronteerde, gaf hij toe veel meer leerlingen misbruikt te hebben. Vervolgens werd er een gerechtelijk vooronderzoek gestart. Pers-officier van justitie in Almelo, mr. E. Wesselius heeft laten weten dat het onderzoek 'nog geen duidelijk beeld' van de godsdienstleraar heeft opgeleverd. Hij kon ook niet zeggen welke aard de ontuchtige handelingen hebben gehad. “Ik had liever gehad dat het nieuws later naar buiten was gebracht, dan hadden we meer dingen uitgezocht kunnen hebben.” Een zestal mensen heeft tot nu toe aangifte gedaan bij de politie.