Na afwijzing stadsprovincie; Bestuurscrisis Rotterdam door vertrek CDA

ROTTERDAM, 23 FEBR. Het Rotterdamse gemeentebestuur verkeert in een crisis. PvdA, D66 en GroenLinks zegden gisteravond het vertrouwen op in coalitiepartner CDA. De VVD wil met het CDA verder.

De bestuurscrisis is een direct gevolg van het aftreden van havenwethouder R. Smit van het CDA. Die liet eerder deze week weten op te stappen omdat bij zijn collega-wethouders de wil ontbrak om naar de randgemeenten met nieuwe voorstellen te komen voor een stadsprovincie. De PvdA-collega's Simons en Kombrink ontkenden evenwel dat Smit een concreet voorstel had gedaan en verweten hem “politieke spelletjes” omdat hij tegen de afspraak in de CDA-fractie in de Tweede Kamer had opgeroepen voor een opdeling van Rotterdam te stemmen.

Gisteren hield Smit staande dat hij wel degelijk een “uitgewerkt voorstel” op zak had had om de stadsprovincie weer vlot te trekken. Dat had hij niet in het college van B en W toegelicht, omdat hij had geconstateerd dat er toch geen wil bestond om initiatieven richting randgemeenten te ondernemen. Ook in de raad wilde Smit gisteren zijn voorstel niet nader toelichten.

Het CDA in de Rotterdamse raad stelde zich achter de eigen wethouder op, na verwoede pogingen het standpunt van Smit met dat van de coalitiepartners te verzoenen. Fractieleider Dekker wilde een brief die het college van B en W vrijdag in afwezigheid van Smit aan de raad verstuurde, slechts ter kennisgeving aannemen. Daarin stelde het college dat het Rotterdam voorlopig niet past nieuwe initiatieven te nemen richting randgemeenten. PvdA, D66 en GroenLinks eisten dat het CDA de strekking van die brief zonder voorbehoud onderschreef. Toen CDA-fractieleider Dekker dat weigerde, zegden de partijen het vertrouwen in het CDA op.

De VVD kondigde daarna aan in fractieberaad te gaan over verdere deelname aan het college. VVD-fractieleider Ter Kuile noemde het “heel erg belangrijk” dat het CDA binnen de coalitie bleef. Zelf erkende Ter Kuile eerder net als Smit in Den Haag te hebben gepleit voor een beperkte opdeling van Rotterdam toen duidelijk werd dat het aannemen van het amendement Van Heemst/ Scheltema, waarin elke opdeling van Rotterdam werd afgewezen, het einde zou betekenen van de stadsprovincie. De VVD schaarde zich echter achter de brief van het college. VVD-wethouder Van den Muijsenberg, die eerder had gezegd zich op zijn positie te beraden, was verzocht aan te blijven, aldus Ter Kuile.

Blijft de VVD staan op deelname van CDA aan het college, dan dreigt de stad onbestuurbaar te worden. De drie overgebleven collegepartijen hebben samen 22 van de 45 zetels. Accepteert de VVD het wegvallen van de coalitiepartner, dan is het waarschijnlijk dat PvdA, D66 en VVD elk een wethouder erbij krijgen.