Groningse markt krijgt face-lift

GRONINGEN, 23 FEBR. De gemeente Groningen wil de noordzijde van de Grote Markt ingrijpend veranderen. Voor de huidige bebouwing van vlak na de Tweede Wereldoorlog moet rond de eeuwwisseling nieuwbouw in de plaats komen. De kosten worden geraamd op ten minste honderd miljoen gulden.

Wethouder W. Smink (ruimtelijke ordening) presenteerde gisteren in een raadscommissievergadering twee plannen van projectontwikkelaar Multi Vastgoed BV uit Diemen. De gemeente Groningen en de 38 eigenaren van de panden hebben gezamenlijk Multi Vastgoed ingeschakeld. De gemeente is volgens Smink niet van zins zelf financieel bij te dragen aan de nieuwbouw.

Het meest ingrijpende plan houdt in dat de gehele noordwand wordt gesloopt. Het warenhuis van Vroom & Dreesmann verhuist dan naar de plek van het gebouwencomplex van ABN Amro, direct naast de Martinitoren. Dit complex zal ook voor het grootste gedeelte worden gesloopt. In het tweede plan blijft het gebouw van ABN Amro staan en komt alleen nieuwbouw in het gedeelte tussen de Oude Boteringestraat en de Oude Ebbingestraat.

Sminks voorkeur gaat uit naar de meest ingrijpende verbouwing. “Het winkelgebied verschuift daardoor naar het oosten. Dat maakt in de toekomst een ontwikkeling van de oostwand beter mogelijk.” De bedoeling is om in de zomer een keuze te maken tussen de twee opties. Daarna wordt een architect gezocht.

De Grote Markt in Groningen ondergaat hiermee in korte tijd grote veranderingen. Vorig jaar is achter het stadhuis de nieuwbouw begonnen van het Waagstraat-project, dat vijftig miljoen gulden kost. Hierin komen kantoren van de gemeente, winkels en horeca. De Italiaanse architect Natalini ontwierp een gebouw met een klassieke rode baksteen en puntdakjes. Groningers zijn over het algemeen enthousiast over dit gebouw. Critici vinden het kitsch en zeggen dat het net zo goed door Anton Pieck ontworpen had kunnen worden. In september is het Waagstraat-complex gereed. De Grote Markt krijgt dit jaar ook een nieuwe bestrating.

Smink vindt niet dat met de Waagstraat en de verbouwing van de noordzijde en later de oostzijde de Grote Markt te snel verandert. De kritiek dat één generatie een te grote nadruk legt op het hart van de stad wijst hij van de hand. “Dat is juist vlak na de oorlog gebeurd en behoorlijk mislukt. Ik vind wel dat we moeten uitkijken dat we niet weer zo'n grootschalige vergissing maken. We willen geen blok commercie.”

Afgelopen jaar voerden enkele inwoners van Groningen een handtekeningenactie om noordzijde van de Grote Markt van voor de oorlog na te bouwen. Smink noemt dit volstrekt onrealistisch.