Groenenboom: 'Als de zaak failliet gaat worden we steenrijk'

AMERSFOORT, 23 FEBR. Bijna poëtisch refereerde J. Staatsen aan de storm die de afgelopen twaalf dagen over zijn hoofd heeft gewoed, sinds hij op 10 februari de gedenkwaardige woorden “Wij gaan iets nieuws doen” uitsprak. Was het toeval dat de voorzitter van het sectiebestuur zijn criticasters beantwoordde in de Karel de Grote-zaal van een Amersfoorts hotel?

De afgelopen weken waren de aantijgingen niet in z'n koude kleren gaan zitten, zei Staatsen gisteren in de buitengewone algemene vergadering van de KNVB. Hij werd afgeschilderd als een machtswellusteling, iemand die de vergadering had misleid en in veertig minuten een 'megadeal' er doorheen wilde jagen. Het kamerlid Mateman (CDA) probeerde de KNVB al het predikaat Koninklijke te ontnemen. “Ik probeer me te realiseren waar ik ben. Ben ik in een vergadering die weleens op hol slaat? Waar mensen zich niet veilig voelen”, zo citeerde hij Ajax-voorzitter M. van Praag.

Staatsen had geen goed woord over voor de NOS, de huidige contractpartner. “De verliezers hebben zich goede verliezers getoond, op één na: de NOS. Daar zijn ze vergeten dat je na de wedstrijd niet meer kunt scoren. De NOS heeft haar eigen rubrieken gebruikt voor feitelijke onjuistheden en misleidende informatie over het sportkanaal. Dat getuigt van stuitend onfatsoen. Ik heb eens nagedacht: was de NOS in het verleden wel zo'n goede partner? Er is bij de publieke omroepen flink verdiend aan de KNVB. Het bestaan van het publieke bestel is er zelfs afhankelijk van geworden. En ondertussen vraag ik me af: zou het bod van de NOS, HMG en FilmNet de toets van Brussel hebben doorstaan?”

Staatsen liet erop volgen dat de KNVB heeft gekozen voor het bod dat het beste is voor het voetbal c.q. de breedtesport en het meeste geld oplevert. Kortom een stap in de richting van de emancipatie van het voetbal. Commercieel bestuurslid P. Groenenboom probeerde de vergadering met een dia-show een uur lang opnieuw te overtuigen van de voordelen ten opzichte van het NOS/HMG/FilmNet-bod. “In de eerste vier jaar is het verschil op jaarbasis 22 procent. Het sportkanaal biedt ons 140 miljoen, de NOS c.s. 114 miljoen. Ik heb contracten afgesloten voor kleinere verschillen. Ook in de aandelensfeer levert het contract met het sportkanaal veel meer op.”

Toen Groenenboom even een plaspauze hield reageerde KNVB-directeur P. Vogelzang op vragen van Ajax-voorzitter Van Praag, die zich afvroeg of er sprake is geweest van een eerlijke procedure. Waarom werd de NOS niet geïnformeerd over de mogelijkheden van een sportkanaal met live-uitzendingen? Vogelzang: “Op 19 januari hebben wij een brief aan de NOS en andere partners gestuurd waarin we melding maakten dat de procedure van het bidbook was beëindigd. Vanaf dat moment konden er varianten worden ingeleverd. En dan hoef je toch niet te biecht te gaan bij andere partijen? In het bod van de NOS had FilmNet een substantieel aandeel. Dat zou de bereikbaarheid er niet beter op hebben gemaakt. Pas in de laatste fase heeft de KNVB besloten ook een percentage van de aandelen te nemen. Risicoloos kapitaal overigens.”

Het consortium van het sportkanaal kon een hardere bankgarantie overleggen dan de NOS. Een bedrag van 180 miljoen waarover de KNVB kan beschikken als het avontuur mislukt. Ook zullen dan de rechten weer bij bond terecht komen en niet bij de aandeelhouders. Groenenboom: “Als de zaak failliet gaat worden we steenrijk.”