Graag meer woorden met een Q; Reacties op nieuwe spellingsregels

'Het is om gek van te worden,' schrijft Marco Redegel (10) uit Delft: 'Begin ik het eindelijk te snappen, wordt de spelling weer anders.' Hij vindt, net als de meeste kinderen die een brief stuurden aan de Kinderpagina, het maar niks dat er volgende zomer nieuwe regels voor de spelling komen. Het betekent, zoals we vorige week schreven, dat je volgend jaar na de vakantie niet meer pannekoek maar pannenkoek moet schrijven, en niet meer kippeëi, maar kippenei.

Sophie Serraris (11) uit Geertruidenberg vindt het jammer dat het woord kippeëi verdwijnt, omdat ze graag 'grappige' tekentjes maakt in haar schrift: 'Die twee puntjes staan juist zo leuk!' Vandaar dat ze het ook jammer vindt dat naäpen verandert in na-apen. Ze houdt sowieso van rare tekens en leuke letters, want ze schrijft in haar brief: 'P.S. Er moeten ook meer woorden met een Q komen.' Dat is nog eens een leukspellingsvernieuwingsvoorstel.

'Eigenlijk vind ik die nieuwe spelling niet zo gek,' schrijft Lizzy O'Sullivan uit Eexter-Zandvoort, 'maar ze moeten het dan wel eens honderd jaar gelijk houden.' Zij vindt het logisch dat het koninginnedag blijft en konninginnensoep wordt, want 'onze koninginnedag is voor één koningin, maar die soep is toch niet voor die ene?' Ze wijst er bovendien fijntjes op dat in het stukje over de nieuwe spelling (Een lekkere pannenkoek! Spellen is na-apen) ook fouten stonden. Er stond: 'zo veranderd er het een en ander' en als adres 'Paleistraat 1', terwijl het natuurlijk moet zijn: 'verandert' en 'Paleisstraat'. Ze schrijft: 'Mijn vader zegt: Als je boter op je hoofd hebt moet je niet in de zon gaan lopen.' Oei! Ik moet maar gauw terug in de schaduw.

Er was ook een oudere lezer van de Kinderpagina die al twee spellingswijzigingen had meegemaakt en vindt dat we gewoon niet moeten zeuren, maar de nieuwe regels moeten leren. Dat heeft hij met vele anderen ook gedaan. Toch laten de meeste kinderen, bijvoorbeeld uit de klas van Marco Redegel van groep 7 van de Jan Vermeerschool in Delft, weten dat ze niet op nieuwe spellingsregels zitten te wachten. 'Vresenlijk, belachenlijk' schrijft Laura Ike Guittart (8) uit Den Haag. Ze maakt daarmee een grapje op de nieuwe hoofdregel in de nieuwe spelling, namelijk dat tussen samengestelde woorden, zoals pan + koek, een tussen-n moet komen, dus pannenkoek, waar je die nu nog weglaat. De regel is nu: je laat de tussen-n weg, op een paar uitzonderingen na.

Nick Verveen van de Jan Vermeerschool in Delft heeft er een uitgesproken mening over. Hij vindt deze nieuwe spellingsregel een 'apenlullenregel'. Volgens hem is het alleen maar een truc om geld te verdienen met het nieuwe boekje over de nieuwe spellingsregels en nieuwe woorden, het zogenoemde Groene boekje. 'Jazeker, dat kost ook weer ƒ 39,90 ik wist het wel.'

Volgens twee woordenboekenmakers ontbreken in het nieuwe spellingsboekje allerlei moeilijke woorden. Tyrannosaurus staat er bijvoorbeeld niet in, schreven ze in de Volkskrant, net als chihuahua (een hondje) en muziektermen zoals rap, rai en heavy metal. Bovendien moet je volgens de nieuwe spellingsregels sommige volken zoals indianen en kelten (nu nog: Indianen en Kelten) zonder hoofdletter schrijven, maar Keltisch moet wel weer met een hoofdletter. Ik snap het niet, en vind het raar. Maar ik mag er niet te veel over zeggen. Ik heb boter op mijn hoofd.

    • Paul Steenhuis