Dell Computer sluit af met recordwinst

Dell Computer Corporation heeft over het op 28 januari afgesloten vierde kwartaal van het boekjaar 1995/1996 een omzet behaald van 1,54 miljard dollar en een netto winst van 70 miljoen dollar. De omzet voor het gehele boekjaar kwam uit op een nieuw record van 5,3 miljard dollar, 52 procent meer dan in het voorafgaande jaar. De netto winst nam toe met 82 procent tot 272 miljoen dollar, eveneens een record. De winst per aandeel over het gehele jaar steeg van 1,69 dollar tot 2,67 dollar.