Buitenstaanders ook recht op goedkope huizen

DEN HAAG, 23 FEBR. Gemeenten mogen mensen van buiten de regio niet weren door hen alleen in aanmerking te laten komen voor hele dure woningen. Ook huizen onder de 300.000 gulden moeten straks voor iedereen beschikbaar zijn, tenzij gemeenten weinig bouwgrond of een gering woningaanbod hebben. Dit wetsvoorstel van de bewindslieden De Boer (Ruimtelijke Ordening) en Tommel (Volkshuisvesting) is gisteren in de Kamer aangenomen.