Brief en kaart van Jules Verne

AMSTERDAM, 23 FEBR. Van Gendt Book Auctions in Amsterdam biedt een brief en een kaart van Jules Verne (1828-1905) te koop aan. Op de kaart noteerde de Franse schrijver correcties, die de uitgever in de definitieve druk van de roman De Stijfkoppige moest aanbrengen. Dat boek dateert net als de briefkaart uit 1883. In de brief uit 1887 gaat Verne in op een lezing die hij in Verviers zou houden. De veiling bevat ook bijdragen van Verne aan familietijdschriften en door hem geschreven theaterstukken. Ook komen zijn boeken in Nederlandse, Russische, Duitse en Engelse vertaling onder de hamer. (ANP)