Aantal asielzoekers bijna gehalveerd

DEN HAAG, 23 FEBR. Het aantal asielverzoeken in Nederland is vorig jaar teruggelopen tot ruim 29.000. In 1994 vroegen nog 55.000 vluchtelingen asiel aan in Nederland. De vermindering hangt samen met de inwerkingtreding van de twee wijzigingen van de Vreemdelingenwet en de opening van twee aanmeldcentra langs de zuidelijke en oostelijke grens van Nederland. Daardoor worden kansloze asielzoekers uit de procedure gehouden.