Zeister scholen willen jonge drugshandelaar niet hebben

ZEIST, 22 FEB. Een 13-jarige jongen die enkele weken geleden wegens handel in softdrugs van de Montessori-mavo in Zeist werd gestuurd, kan nergens in de directe omgeving zijn opleiding voortzetten. Alle andere scholen in Zeist en omgeving hebben geweigerd de jongen toe te laten. Op 1 maart kan hij in Utrecht terecht bij een 'spijbelopvangproject'.

Directeur F. Mulder van de Montessori-mavo is teleurgesteld over het gebrek aan medewerking van de andere scholen. “Ik vind het jammer dat we blijkbaar zo ver zijn dat we elkaar niet helpen om dit soort problemen op te vangen.” Volgens Mulder zou de jongen onmogelijk op zijn school kunnen blijven. “Onze leerlingen hebben veel vrijheid, maar die is begrensd. Als iemand over de lijn heen gaat, zijn er duidelijke consequenties. Die lijn mag niet opschuiven.”

Eind januari kreeg de leiding van de Montessori-mavo een tip van buurtbewoners dat op school gehandeld werd in softdrugs. Nadat de politie had gepost, werd de jongen betrapt. Volgens Mulder was er sprake van “vrij systematische handel” en werd de jongen, die van Marokkaanse afkomst is, waarschijnlijk gebruikt door dealers van buiten de school. Dit laatste heeft de politie niet kunnen aantonen. Er zijn vier arrestaties verricht.

Volgens cijfers van de onderwijsinspectie werden in 1994 390 leerlingen in Nederland in de leerplichtige leeftijd van school verwijderd, vooral wegens drugshandel. Bijna alle leerlingen konden op andere scholen terecht. Een school die een leerling in de leerplichtige leeftijd van school stuurt, heeft acht weken lang een inspanningsverplichting een andere school te vinden. Scholen kunnen toelating weigeren als zij menen dat de aanwezigheid van de jongere het onderwijs verstoort. Bijzondere scholen hebben daarbij meer vrijheid. De overheid kan toelating niet afdwingen. Ouders kunnen wel bij het schoolbestuur en uiteindelijk bij de rechter in beroep gaan tegen het besluit tot verwijdering.

Sinds eind januari heeft de leiding van de Montessori-mavo vergeefs geprobeerd de jongen op een andere school te plaatsen. “We zijn daarbij volstrekt open geweest over zijn achtergrond”, aldus directeur Mulder. De andere scholen weigerden toelating omdat ze vol zaten of omdat ze problemen vreesden.

H. Meijer, leerplichtambtenaar bij de gemeente Zeist, meent dat de nu gekozen oplossing 'bij nader inzien' voordelen heeft. “In eerste instantie zochten we een nieuwe school, maar gaandeweg gingen we kijken naar een andere aanpak. Als hij zo maar van de ene naar de andere school wordt overgeplaatst, vindt hij dat slechts één dag vervelend. Zo'n jongen mag best merken dat hij iets gedaan heeft dat niet kan.”

In het 'spijbelopvangproject' waar de jongen per 1 maart terecht kan, krijgen ongeveer dertig jongeren onderwijs met 'intensieve begeleiding'. Na verloop van tijd moeten ze weer terug kunnen naar een gewone school. Dat zal ook met deze jongen gebeuren, verwacht Meijer. “Voor mij is het zelfs niet uitgesloten dat hij weer op zijn oude school terecht kan.”