VSN-topman verliest geding over ontslag

UTRECHT, 22 FEBR. Bestuursvoorzitter C.J. Nyqvist van Verenigd Streekvervoer Nederland (VSN) zal vrijwel zeker worden ontslagen, nu de rechter zijn verzoek in kort geding om een adempauze van zes maanden vanmorgen heeft afgewezen. De president van de Utrechtse rechtbank oordeelde dat in de ontslagprocedure zoals die door de raad van commissarissen tot nu toe is gevolgd “niet zodanige fouten zijn gemaakt” dat deze een adempauze zouden rechtvaardigen.

Volgens de rechter hebben de commissarissen in een structuurvennootschap, de juridische vorm van de holding, verregaande bevoegdheden als het gaat om benoemen, schorsen en ontslaan, en zijn zij hiermee in de zin van de wet omgegaan. De ondernemingsraad is om advies gevraagd en de enige aandeelhouder, het rijk, en de bestuursvoorzitter zelf zullen nog worden gehoord. Dit laatste gebeurt morgen, waarna de commissarissen naar verwachting zullen overgaan tot ontslag.

De raad van commissarissen vindt dat Nyqvist niet langer de juiste man op de juiste plaats is, nu de streekvervoerdersholding zich van de politiek moet omvormen tot een commerciële, marktgerichte onderneming. Hun advocaat stelde dinsdag dat Nyqvist in 1989 “geen onlogische keus” was, toen hij als ex-wethouder opdracht kreeg van de streekvervoerbedrijven een samenhangende, voor het rijk aanspreekbare holding te maken. Nu zou echter “een manager” nodig zijn.

Secretaris P. van Vliet van de centrale ondernemingsraad zei vanmorgen de “verdere ontwikkelingen af te wachten”. Zowel de ondernemingsraad als de directeuren en commissarissen van de negen streekvervoerbedrijven hadden zich achter Nyqvist gesteld. Een woordvoerder van de raad van commissarissen noemde de uitspraak van de rechter “volgens verwachting”. Nyqvist onthield zich van commentaar.

Vanavond neemt Nyqvist in Den Haag afscheid als raadslid. Namens de stad zal hem een onderscheiding voor bewezen diensten worden uitgereikt.